fbpx

Wat is Payoke?

Payoke is een niet-gouvernementele organisatie (een vzw) die strijdt tegen de handel in en uitbuiting van mensen. We bieden gespecialiseerde opvang en begeleiding voor alle slachtoffers van mensenhandel; bestrijden alle vormen van mensenhandel & werken om het recht te laten gelden.

Slavernij ligt helaas niet in het verleden en vindt niet enkel ver weg plaats. Iedereen kan slachtoffer worden van moderne slavernij oftewel mensenhandel, man, vrouw, X; kind of volwassene; Belg of buitenlander.

Slachtoffers zijn vrouwen, mannen en kinderen die worden gerekruteerd met als doel om hen uit te buiten in de prostitutie, op economisch vlak, gedwongen criminaliteit, bedelarij of orgaanhandel.

Payoke is één van de drie gespecialiseerde onthaalcentra voor slachtoffers van mensenhandel in België die door de overheid erkend zijn.  Dit betekent dat we iedereen waarvan we sterke vermoedens hebben dat ze slachtoffer zijn, 45 dagen opvang in rust en veiligheid kunnen bieden. Deze periode is bedoeld om op adem te komen en dan een weloverwogen beslissing te nemen over de samenwerking met justitie die vereist is voor langdurige begeleiding en opvang bij ons.

Persvragen mogen altijd gestuurd worden naar communicatie@payoke.be.

Wat doet Payoke?

Onthaal & opvang

We zijn er om te luisteren en advies te geven over alles rond mensenhandel. Aarzel niet om contact met ons op te nemen als je denkt dat je het slachtoffer bent of denkt dat je een slachtoffer kent.

Onze diensten zijn gratis en vertrouwelijk. Als je anoniem over je situatie wilt praten, is dat ook mogelijk: je hoeft je naam niet te zeggen totdat je je veilig genoeg voelt.

Begeleiding

Iedereen is anders en iedereen heeft een eigen, uniek verhaal en achtergrond. We stellen daarom altijd samen met elk slachtoffer een individueel stappenplan op. Het stappenplan is erop gericht om slachtoffers te helpen om optimaal hun rechten te beschermen en hun leven opnieuw in te richten op de manier die bij hen past.

We bieden verschillende vormen van begeleiding. Het eerste contactpunt is altijd de psychosociaal begeleider, die is er voor het slachtoffer als ze gewoon iemand nodig hebben om mee te praten of zorgen mee te delen. Samen met deze begeleider wordt er gekeken welke andere noden er zijn voor juridische begeleiding; administratieve begeleiding; woonbegeleiding; en we verkennen samen de opties voor opleidingen of tewerkstelling.

Sensibilisering

Payoke organiseert en neemt deel aan verschillende initiatieven en campagnes (o.a. Blue heart campaign) om mensenhandel onder de aandacht te blijven brengen.

Ook worden er trainingen en vormingen gegeven aan partnerorganisaties en hulpverleningsinstanties omdat we door samen te werken slachtoffers eerder kunnen detecteren en beter kunnen ondersteunen.

[showverhalen number=2]