fbpx

Wat we doen

Payoke was de eerste NGO die specifiek optrad tegen mensenhandel in Europa, de decennia aan gespecialiseerde ervaring en expertise die we opdeden bieden we aan om de overheid, het maatschappelijk middenveld en de gemeenschappen te helpen bij het herkennen en voorkomen van uitbuiting. Ons doel is een wereld zonder uitbuiting, waar recht geldt.

Onze oorsprong als inloophuis maakt dat we er bewust voor kiezen om te beginnen om elkaar met een kop thee of koffie eerst rustig te leren kennen voordat we het hebben over wat je nodig hebt. Iedereen is anders, iedereen heeft een eigen verhaal en daarmee heeft iedereen andere noden en behoeften, maar die kunnen we enkel goed inschatten als we de tijd nemen elkaar en de situatie te leren kennen.

Payoke begeleid mensen die mensenhandel ervaren hebben naar een tastbare en positieve verandering van hun leven. We bieden een veilige plek om op adem te komen om van daaruit te kijken wat er nodig is aan psychosociale begeleiding om het zelfvertrouwen terug op te bouwen, administratieve en woonbegeleiding om de praktische zaken op de rit te krijgen en uiteraard begeleiding bij alle soorten juridische processen (van verblijf tot strafrechtszaak en alles ertussen).

Begeleiding

Er zijn drie gespecialiseerde centra erkend door de Belgische regering om slachtoffers van mensenhandel bij te staan, Payoke is de oudste van de drie.

Een begeleidingstraject wordt samen met het slachtoffer uitgewerkt op basis van de individuele situatie en behoeften. Er is begeleiding op alle relevante vlakken van psychosociaal, tot administratief en juridisch.

Een traject duurt gemiddeld 2 tot 3 jaar en loopt vanaf de eerste kennismaking tot en met het einde van een gerechtelijke procedure en het slachtoffer volledig zelfredzaam is.

Recht doen gelden

Decennialang werkt Payoke met slachtoffers, na zoveel verhalen van slachtoffers en het onrecht dat hen werd aangedaan, is het recht doen gelden één van onze speerpunten geworden.

Juridische begeleiding van slachtoffers is essentieel om hen te steunen tijdens de procedure, maar ook daarnaast geven we input op wetsvoorstellen en -wijzigingen om zeker te zijn dat het onrecht effectief wordt aangepakt en slachtoffers de hulp krijgen waar zij recht op hebben.

Strijd tegen mensenhandel

De strijd tegen mensenhandel is een strijd van Payoke voor detectie én preventie. We willen iedereen informeren over de signalen van mensenhandel en hoe dit gemeld kan worden om alle slachtoffers hulp te kunnen bieden.

Daarnaast zetten we ook in op bewustmakingsinitiatieven en campagnes om regeringen, het maatschappelijk middenveld en individuen te informeren en te inspireren hoe ze mensenhandel en moderne slavernij uit de wereld kunnen helpen.

Op vlak van preventie zijn we op dit moment ook specifiek aan het kijken naar manieren om bedrijven in specifieke sectoren waarvan we weten dat er uitdagingen zijn, te ondersteunen bij het controleren van hun samenwerkingen.