fbpx

Een individueel stappenplan

We werken met elk slachtoffer samen om een individueel stappenplan te ontwikkelen dat hen toegang geeft tot hun rechten en hen in staat stelt om opnieuw een toekomst op te bouwen. Wij helpen onze cliënten na te denken over de mogelijkheden van voorgezet onderwijs, een beroepsopleiding of arbeidsbemiddeling.

De slachtoffers krijgen naast psychologische begeleiding ook juridische en administratieve bijstand tijdens hun genezings- en verwerkingsproces.

Psychosociale begeleiding

De slachtoffers van mensenhandel hebben naast de structuur en vooruitzichten van het stappenplan of levensplan ook nood aan een persoon die hen bij en door dit alles kan bijstaan. Dit is dan het psychosociale aspect van onze begeleiding.

Juridische en administratieve ondersteuning

Wij helpen onze klanten bij het overkomen van de talloze administratieve hindernissen met betrekking tot de aanvraag van verblijfs-, werk- en reisdocumenten en het papierwerk voor de gezondheidszorg en andere sociale diensten.

Juridisch advies en begeleiding, met ondersteuning van advocaten en tolken, wordt aangeboden om slachtoffers te informeren over hun wettelijke rechten en plichten en om de rechtszaken tegen de daders adequaat op te volgen.

Payoke kan als eiser, door middel van een burgerlijke partijstelling, optreden voor de rechtbank, zowel voor zichzelf als voor het slachtoffer.

Ambulante zorg

Ambulante zorg wordt aangeboden aan cliënten die aan hun uitbuitende omgeving zijn ontsnapt en reeds zelfstandig wonen.

De centra werken nauw samen met de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), Caritas en erkende verwijzingsnetwerken van NGO’s om de repatriëring te vergemakkelijken van cliënten die willen terugkeren naar hun land van herkomst, wanneer het veilig is om dit te doen.