fbpx

Een individueel begeleidingsplan

We werken met elk slachtoffer samen om een individueel begeleidingsplan uit te tekenen ze in staat zijn zelf te beslissen over hun eigen toekomst. Dit betekent dat ze een zicht krijgen op hun rechten en plichten in België en dat ze kunnen beslissen of ze naar school gaan, een beroepsopleiding volgen of gaan werken.

De cliënten krijgen een psychosociale, administratieve en juridische begeleiding.

Psychosociale begeleiding

Onze cliënten hebben naast een zekere structuur ook een toekomstplan nodig en iemand die hen daarin begeleid. Dit is het psychosociale aspect van onze begeleiding.

Door de fysieke en psychologische mishandeling die de meeste van onze cliënten hebben ondergaan in hun uitbuitingssituatie hebben ze vaak te maken met een complex trauma. Dit kan zorgen voor mentale en psychische problemen. We zorgen ervoor dat zij hiervoor de gepaste hulp krijgen.

We werken samen met cliënten aan hun (her)integratie in de samenleving. We werken hiervoor ook samen met partners als Atlas (voor taal- en inburgeringslessen) en de VDAB om een job te vinden die aansluit bij de capaciteiten en interesses van de ciënt.

Juridische en administratieve ondersteuning

Wij helpen cliënten bij het overkomen van de talloze administratieve hindernissen met betrekking tot de aanvraag van verblijfs-, werk- en reisdocumenten en het in orde brengen van zorgverzekeringen.

Juridisch advies en begeleiding, met ondersteuning van advocaten en tolken, wordt aangeboden om slachtoffers te informeren over hun wettelijke rechten en plichten en om de rechtszaken tegen de daders adequaat op te volgen.

Payoke kan als burgerlijke partij ook optreden voor de rechtbank, zowel voor zichzelf als voor het slachtoffer.

Ambulante zorg

Deze begeleiding wordt aangeboden aan de cliënten die reeds zelfstandig wonen. Dit kunnen cliënten zijn die nooit in de opvang hebben verbleven, maar ook cliënten die het opvanghuis al hebben verlaten.

Payoke is partner van het REAB-project van IOM (Internationale organisatie voor Migratie) en werkt samen met Caritas en erkende verwijzingsnetwerken van NGO’s om cliënten te helpen terug te keren naar hun thuisland indien zij dat wensen.