fbpx

Vona project: Meer gendersensitieve en traumagerichte slachtofferhulp in België

Vona, dat in januari 2023 van start is gegaan, is een door de EU gefinancierd project om gendersensitieve en traumagerichte zorg voor slachtoffers van mensenhandel van buiten de EU te verbeteren. Het wordt uitgevoerd door de drie gespecialiseerde centra voor slachtoffers van mensenhandel in België: Pag-Asa (Brussel), Payoke (Vlaanderen) en Sürya (Wallonië).

Het project is gebaseerd op het Belgische model voor slachtofferhulp en -bijstand en bestaat uit drie grote onderdelen: 1) directe bijstand, 2) opleiding van personeel 3) genderbewuste capaciteitsopbouw.

Vona wil met name:

  • Verbetering van de toegang tot psychosociale begeleiding voor 110 verhandelde vrouwen.
  • Tijdige individuele psychologische ondersteuning bieden aan 60 verhandelde vrouwen.
  • Meer opleidingsmogelijkheden bieden aan 36 medewerkers van de gespecialiseerde centra, met name via een traumagerichte aanpak.
  • Verbeteren van gendergevoelige maatregelen in het hulpverleningsmodel van de centra door het instellen van gendercontactpunten.

Partners