fbpx

Payoke heeft alleen al in 2018 meer dan 160 slachtoffers van mensenhandel begeleid

18/10/2019- 18 oktober is de Europese dag tegen de mensenhandel. Een ideale gelegenheid voor het Vlaamse referentiecentrum voor slachtoffers van mensenhandel, Payoke, om een korte samenvatting van haar cijfers van het afgelopen jaar naar buiten te brengen. Na alle hetze tijdens het afgelopen jaar rond slachtoffers van tienerpooiers zou men kunnen vergeten dat Payoke zich inzet voor álle slachtoffers van mensenhandel, niet louter de slachtoffers van tienerpooiers.

In 2018 werden er door Payoke meer dan 160 slachtoffers van mensenhandel begeleid. Een begeleiding houdt in dat het slachtoffer op psychosociaal, administratief en juridisch vlak wordt bijgestaan. Indien het slachtoffer tijdelijk in een shelter verblijft dan wordt ook samen gekeken voor een eigen appartement of huis met als doel diens integratie en zelfstandigheid te bevorderen. Tijdens 2018 verbleven 40 personen in de shelter (Asmodee) in Antwerpen, waar de jongste bewoner slechts 3 maanden oud was en geboren werd tijdens de opvang van de moeder in de shelter.

De meer dan 160 begeleide slachtoffers hebben 31 verschillende nationaliteiten, waarvan de meest prominente in 2018 de Nigeriaanse (44), Marokkaanse (18) en Egyptische (8) waren. Naast een overzicht van de nationaliteiten wil Payoke ook nog duidelijk stellen dat slechts de helft van deze slachtoffers van mensenhandel op seksuele wijze wordt uitgebuit, een manier van uitbuiten waarvan vooral vrouwen het slachtoffer worden. Samen met 75 gevallen van economische uitbuiting, waarvan dan eerder mannen het slachtoffer worden, en de 80 gevallen van seksuele uitbuiting vormt dit het overgrote deel van de slachtoffers.

Als we naar de toekomst kijken zullen we volgens Payoke in 2019 vooral een toename zien in het aantal slachtoffers van tienerpooiers. Men stelt daar nu al dat men meer aanmeldingen heeft in 2019 dan in 2017 en 2018 gecombineerd. Dit wil niet zeggen dat deze methode voordien niet of veel minder gehanteerd werd maar dit is het gevolg van de groeiende aandacht voor de problematiek en de oprichting van een centraal meldpunt – Payoke – vanaf januari 2019.

Annual Report 2018