fbpx

Over mensenhandel

Mensenhandel is een uiterst lucratieve criminele activiteit waarbij mannen, vrouwen en kinderen worden uitgebuit voor geldelijk gewin in hoofde van hun uitbuiter.

Mensenhandel is een ernstige schending van de mensenrechten die het leven van miljoenen mensen over de hele wereld aantast en aan de slachtoffers hun rechten en waardigheid ontneemt.
Slachtoffers variëren van arbeiders in sectoren zoals de bouw, mijnbouw, landbouw, visserij, horeca en toerisme tot sekswerkers, bedelaars en kindsoldaten.

Mensenhandel kan ‘ondergronds’ plaatsvinden, in illegale markten of industrieën die zich richten op criminele activiteiten, maar komt ook voor in legitieme omgevingen zoals in hotels en supermarkten.

Mensenhandel is niet noodzakelijkerwijs een vorm van migratie. Het gebeurt overal; geen enkel land is immuun voor mensenhandel.

Om de omvang en het belang van deze problematiek te duiden nog even de volgende feiten. Vooreerst moet mensenhandel op vlak van wereldwijde opbrengsten enkel drugs- en wapenhandel laten voorgaan. Daarnaast staat mensenhandel als tweede veiligheidsfenomeen op het nationaal veiligheidsplan van de Belgische politie.