fbpx

Wat we doen

Payoke was de eerste NGO die specifiek optrad tegen mensenhandel in Europa. Wij werken om een tastbare en positieve verandering in het leven van de overlevenden van mensenhandel in België te bewerkstelligen. We bieden kennis en expertise aan om de overheid, het maatschappelijk middenveld en de gemeenschappen te helpen bij het erkennen en het voorkomen van uitbuiting en daarnaast ook om steun te verlenen aan de slachtoffers.

Zorg

Payoke is één van de drie gespecialiseerde centra voor de opvang en begeleiding van slachtoffers van mensenhandel die door de Belgische regering zijn erkend om deze slachtoffers bij te staan. Het programma dat wij aanbieden, dat twee tot drie jaar duurt, is bedoeld om het slachtoffer te ondersteunen vanaf de eerste reactie tot het einde van de gerechtelijke procedure.

Ondersteuning

We werken met elk slachtoffer samen om een individueel plan te ontwikkelen dat hen helpt om hun rechten uit te oefenen en zodoende hun leven weer kunnen opbouwen. Wij bieden onze klanten psychosociale begeleiding en juridische en administratieve bijstand, wij helpen hen derhalve na te denken over mogelijkheden voor permanente educatie, beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling.

Bewustmaking en opleiding

Payoke voert bewustmakingsinitiatieven en campagnes om regeringen, het maatschappelijk middenveld en individuen tot actie te inspireren en moderne slavernij uit deze wereld te helpen.