Onze missie

De opvang en begeleiding van alle slachtoffers van mensenhandel.

Onze visie

Een wereld zonder slavernij waar iedereen de rechten en de mogelijkheden heeft om een zelf menswaardig leven op te bouwen.

Onze doelstellingen

  • Slachtoffers re-integreren als volwaardige individuen in onze samenleving of in de samenleving van herkomst.
  • De verantwoordelijken (daders / criminele organisaties) nationaal en internationaal bestrijden, in samenwerking met slachtoffers, politie en Justitie.
  • De problematiek en de bronnen van mensenhandel in al haar verschijningsvormen kenbaar maken doorheen alle geledingen van onze samenleving, nationaal en internationaal.