fbpx

Onze missie

De opvang en begeleiding van alle slachtoffers van mensenhandel; het bestrijden van alle vormen van mensenhandel & recht doen gelden.

Onze visie

Een wereld zonder slavernij waar iedereen de rechten en de mogelijkheden heeft om een zelf menswaardig leven op te bouwen.

Onze doelstellingen

  • Slachtoffers re-integreren als volwaardige individuen in onze samenleving of in de samenleving van herkomst.
  • De verantwoordelijken (daders / criminele organisaties) nationaal en internationaal bestrijden, in samenwerking met slachtoffers, politie en Justitie.
  • De problematiek en de bronnen van mensenhandel in al haar verschijningsvormen kenbaar maken doorheen alle geledingen van onze samenleving, nationaal en internationaal.