fbpx

Payoke reageert op Borealis-documentaire

12/12/2022 – Vandaag ging ‘Qatar aan de Schelde’ in première, een documentaire over de mensenhandel-zaak rond Borealis. Payoke, het referentiecentrum mensenhandel dat ondertussen meer dan 70 slachtoffers begeleidt, verwelkomt de aandacht voor de problematiek, maar vraagt nu rust voor de slachtoffers en hun hersteltraject.

“Payoke kent de kracht van dit soort verhalen”, zegt Anton Van Dyck, dagelijks bestuurder van Payoke. “Het is belangrijk aandacht te blijven houden voor deze problematiek, zodat we als samenleving blijven investeren in de strijd tegen de mensenhandel”. Die aandacht heeft er mee voor gezorgd dat we ondanks een substantieel tekort aan opvangplaatsen toch 96 slaapplekken hebben kunnen organiseren en geen enkel slachtoffer met het statuut op straat heeft moeten slapen.

Van Dyck: “Hoewel wij positief zijn over de algemene aandacht voor de zaak, zijn we zelf zeer spaarzaam in reacties en delen we geen details over slachtoffers. Bij mensenhandel is de dreiging van vergelding voor slachtoffers en hun familie immers steeds reëel. Bovendien wordt er van slachtoffers verwacht dat ze meewerken aan het strafrechtelijk onderzoek en wij willen het onderzoek en hun inzet op geen enkele manier belemmeren of verstoren.”

Dankzij financiële versterking vanuit de FOD Justitie en Vlaams departement Welzijn, kon de dienstverlening opgeschaald worden en ontvangen nu alle slachtoffers met het statuut mensenhandel een basis aan begeleiding door Payoke.

“We willen hen behandelen zoals we slachtoffers altijd behandelen: individueel en in alle rust en sereniteit”, aldus Van Dyck. “Door de grootschaligheid van deze zaak is dat een uitdaging op zich. Het is aan ons om een menselijke omgeving te creëren waarin ze terug tot zichzelf kunnen komen. Dat gaat beter zonder schijnwerpers en camera’s, dus houden we voorlopig de boot van mediacampagnes af”, besluit Van Dyck.