Nieuws

« Terug naar overzicht

Payoke bestaat 30 jaar

Naar aanleiding van het 30-jarig bestaan van Payoke werd Patsy Sörensen uitgenodigd in “Wakker op Zondag” op ATV. Eens te meer bleek dat Mevr. Sörensen na 30 jaar nog niets aan vuur en overtuiging heeft ingeboet. Integendeel, Payoke heeft van in het begin een veel breder sociaal-maatschappelijk veld bewandeld dan “slechts” de opvang en begeleiding van slachtoffers van mensenhandel en dit neemt met haar betrokkenheid in het kader van de strijd tegen zeldzame ziektes opnieuw uitbreiding. Het moge duidelijk wezen: Payoke is een belangrijke Europese, zelfs mondiale speler in de strijd tegen ongeacht welk onrecht.

 

 

 

« Terug naar overzicht

Actuele projecten

RAVOT-EUR Project

Doorverwijzing van- en bijstand aan slachtoffers van mensenhandel in Europa

Het ministerie van Binnenlandse Zaken van Hongarije, het ministerie van Veiligheid en Justitie van Nederland en Payoke vzw van België hebben de volgende  aanvraag ingediend, "Verwijzing van- en bijstand aan slachtoffers van mensenhandel in Europa" (hierna RAVOT-EUR) in het kader van de algemene oproep van de Europese Commissie tot het indienen van voorstellen voor het programma "Preventie en bestrijding van criminaliteit" 2012 ISEC.

www.ravot-eur.eu

Lees meer »

Met steun van

Payoke sponsoren?

Klik hier

Payoke vzw • Leguit 4 • 2000 • Antwerpen • België • T +32 (0)3 201 16 90 • F +32 (0)3 233 23 24 • admin@payoke.be
Openingsuren secretariaat: Maandag - Donderdag: 09.00u-17.00u, Vrijdag: 09.00u-15.00u, Zaterdag - Zondag: gesloten