Nieuws

« Terug naar overzicht

Project MVO opnieuw een groot success

Sinds 2010 werkt Payoke samen met de faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen in het kader van het Project MVO. De invulling van Project MVO bestaat uit een geïntegreerd project dat uitgevoerd moet worden in groepen van studenten uit de master Handelsingenieur. De studenten bieden hun kennis en kunde gratis aan, als waren het junior consultants. Project MVO heeft vier doelstellingen: een platform aan te bieden waar de student in contact komt met de buitenwereld, ook met de non‐profitsector; de studenten een bredere kijk geven op de maatschappij en hun actief te laten deelnemen; een meer gevarieerde opleiding aan te bieden vanuit de universiteit; non–profit organisaties in het Antwerpse te helpen door een gratis vorm van consulting aan te bieden.

Op 13 mei 2016 presenteerden de studenten de resultaten van hun samenwerking met Payoke. De studenten hebben een korte toelichting gegeven bij de specifieke doelstellingen van hun project, de gehanteerde methodologie en verkregen resultaten. Dit jaar hebben de studenten Payoke ondersteund in de selectie en implementatie van een interne communicatieplatform, Trello. Onder de aanwezigen bevonden zich professoren van de Universiteit Antwerpen, medewerkers van Payoke en andere non-profit organisaties samen met een aantal geïnteresseerde externen.

In het kader van Project MVO wil Payoke vooral bijdragen tot het verruimen van het referentiekader van de studenten Handelsingenieur in verband met belangrijke deelgebieden van de maatschappij en aspecten van de sociale sector. De geïntegreerde aanpak is een mooie aanvulling op de vaak theoretische cursussen die de studenten de genoten. Bovendien scherpt Project MVO enkele basiscompetenties aan: samenwerken in teamverband, concrete projectplanning, analytisch en oplossend denken in een reële situatie, omgaan met praktische moeilijkheden en beperkingen, communiceren met meerdere partijen.

 

« Terug naar overzicht

Actuele projecten

RAVOT-EUR Project

Doorverwijzing van- en bijstand aan slachtoffers van mensenhandel in Europa

Het ministerie van Binnenlandse Zaken van Hongarije, het ministerie van Veiligheid en Justitie van Nederland en Payoke vzw van België hebben de volgende  aanvraag ingediend, "Verwijzing van- en bijstand aan slachtoffers van mensenhandel in Europa" (hierna RAVOT-EUR) in het kader van de algemene oproep van de Europese Commissie tot het indienen van voorstellen voor het programma "Preventie en bestrijding van criminaliteit" 2012 ISEC.

www.ravot-eur.eu

Lees meer »

Met steun van

Payoke sponsoren?

Klik hier

Payoke vzw • Leguit 4 • 2000 • Antwerpen • België • T +32 (0)3 201 16 90 • F +32 (0)3 233 23 24 • admin@payoke.be
Openingsuren secretariaat: Maandag - Donderdag: 09.00u-17.00u, Vrijdag: 09.00u-15.00u, Zaterdag - Zondag: gesloten