Payoke tijdslijn

« Terug naar overzicht

Parlementaire steun

20 juni 1990

 

Payoke is door de sociale werkelijkheid uitgegroeid tot veel meer dan een organisme dat oorspronkelijk alleen prostitués wou helpen. Het blijft het hoofdaccent van de vereniging, maar door de toenemende armoede trachtte de v.z.w. de ergste nood op verschillende vlakken te leningen. Praktisch een onbegonnen taak nu vrouwenhandel meer en meer in de spits komt. Deze activiteit slorpt veel tijd en energie op en weegt aanzienlijk op de middelen van de vereniging. Aanleiding is een artikelenreeks van Chris De Stoop in het weekblad Knack gedurende de maand maart. Hij trekt de aandacht op vrouwenhandel en meteen haalt het probleem het publieke forum. Op 20 juni krijgt Payoke in het parlement de steun van Nelly Maes wanneer ze minister van Justitie Wathelet interpelleert. België is de draaischijf van de internationale vrouwenhandel en ze vraagt de tussenkomst van de bewindsman om er een einde aan te stellen.

Het Nationaal Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking richt een werkgroep rond vrouwenhandel op omdat veel slachtoffers uit de ontwikkelingslanden afkomstig zijn. Payoke maakt er deel van uit, maar spijtig genoeg blijft het bij palavers en het uitgeven van een brochure.

De opendeurpolitiek en de lage drempel van het centrum zorgen ervoor dat ook andere kansarmen blijven aankloppen. Niemand doet tevergeefs beroep op de vereniging. Het zijn vooral mensen die op het einde van de maand de draadjes moeilijk aan elkaar kunnen knopen en honger hebben. Om hen iets positief aan te bieden verzorgt Payoke voor de steuntrekkers van het OCMW  iedere vrijdag ‘opkrikmaaltijden’. Het is wat meer dan altijd het strikte minimum waarmee deze mensen het moeten stellen en ook om hen te tonen dat ze er nog bijhoren. Het opzet is in samenwerking met ‘Het Vlaamse Broederschap van Keukenmeesters’ gegroeid. Philip Van Thienen uit Ekeren is de man die deze uitgelezen maaltijden bereidt en sponsort. SP-voorzitter Frank Vandenbroucke toont zijn waardering en brengt een bezoek aan het centrum.

Ondertussen is er uit noodzaak een nieuwe afdeling ‘Stratelys’ opgestart om probleemjongeren op te vangen.  Deze groep heeft een specifieke aanpak nodig verschillend van de volwassenen. Ze verprutsen hun dagen door te spijbelen, rond te hangen, drugs te gebruiken om uiteindelijk in de prostitutie weg te zinken. Voorlopig bestaat de belangrijkste taak van de afdeling erin ze naar goede hulporganisaties door te verwijzen. De naam Statelys is de afkorting van straathoekwerk, telefoon, een letter van Yves, de man, die het initiatief nam en s voor de medewerkers.

De Rode Nieuwslijn moet wijken voor een Nieuwsbrief. De organisatie eist te veel energie op en het is een soepeler middel om iedereen van de actualiteit op de hoogte te houden.  We vernemen uit de Nieuwsbrief dat men in andere steden nu ook initiatieven neemt en dat er zowaar bezoekers uit Parijs komen.

Zonder kritiek blijven, zou een wonder heten en ook Payoke en zijn oprichters ontsnappen niet aan roddel en verdachtmakingen. Het criminele milieu organiseert fluistercampagnes die hun doel niet missen. Na de giftige woorden volgen de bedreigingen. Telkens Payoke successen boekt, verhoogt de druk op de vereniging en zijn medewerkers. Een kleine bloemlezing zal een duidelijk beeld geven van de ernst van de toestand. Men steekt autobanden stuk en er wordt 14 maal ingebroken. Soms alleen om financiële gegevens mee te nemen. De ruiten moeten er ook regelmatig aan geloven en men is verplicht voor alle vensters tralies te plaatsen omdat inbrekers via het dak proberen binnen te dringen.  Achtervolgingen op de autosnelweg zijn niet uit de lucht. Er volgen ook fysieke bedreigingen. Uitgenomen verbale agressie op haar bureau, slaat men Patsy op straat in elkaar. Een moordenaar bedreigt haar driemaal met een pistool. Er is een moordpoging met een stiletto. Een groep Joegoslaven, die haar opwachtten, kunnen door een gecoördineerde actie van de toenmalige rijkswacht worden opgepakt. Tot daar een ruwe greep uit de feiten.

Door het brede spectrum aan activiteiten lopen de werkingskosten op en is de organisatie verplicht bijkomende sponsoring te zoeken. Hier en daar kan men een subsidie losweken omdat Payoke een belangrijke rol speelt bij de aidsbestrijding in het prostitutiemilieu. Het blijft echter cijferen en rekenen om de noodzakelijke opdrachten te kunnen uitvoeren. 

In juli neemt men voor de eerste maal van 21 tot 29 een weekje vakantie. Het toont aan met welke intensiteit er van bij de aanvang gewerkt werd. Eigenlijk was het een oefening in: ‘Hoe neem ik te veel hooi op mijn vork’.

« Terug naar overzicht

Actuele projecten

RAVOT-EUR Project

Doorverwijzing van- en bijstand aan slachtoffers van mensenhandel in Europa

Het ministerie van Binnenlandse Zaken van Hongarije, het ministerie van Veiligheid en Justitie van Nederland en Payoke vzw van België hebben de volgende  aanvraag ingediend, "Verwijzing van- en bijstand aan slachtoffers van mensenhandel in Europa" (hierna RAVOT-EUR) in het kader van de algemene oproep van de Europese Commissie tot het indienen van voorstellen voor het programma "Preventie en bestrijding van criminaliteit" 2012 ISEC.

www.ravot-eur.eu

Lees meer »

Met steun van

Payoke sponsoren?

Klik hier

Payoke vzw • Leguit 4 • 2000 • Antwerpen • België • T +32 (0)3 201 16 90 • F +32 (0)3 233 23 24 • admin@payoke.be
Openingsuren secretariaat: Maandag - Donderdag: 09.00u-17.00u, Vrijdag: 09.00u-15.00u, Zaterdag - Zondag: gesloten