Payoke tijdslijn

« Terug naar overzicht

Een jaar vol sterke emoties

31 december 2010

 

Het jaar 2010 was een jaar vol sterke emoties. Emoties die we dit jaar zeker ambivalent mogen noemen:

- Enerzijds is daar de terechte fierheid van de medewerkers die terugblikken op een jaar van hard werken, de trots als zij zien hoe slachtoffers zich terug ontplooien tot sterkere mensen met een groot zelfrespect.

- Anderzijds is er de frustratie, frustratie omdat het fenomeen mensenhandel steeds een ander aangezicht krijgt, de criminaliteit zich zeer flexibel weet op te stellen en zo steeds de wetgever en de ordediensten voor blijft. Zoals U zal merken bij het lezen van het jaarveslag bestaat er een nood aan bewustmakingscampagnes die de boodschap uitdragen dat, hoewel het fenomeen mensenhandel minder zichtbaar is, het zeker niet aan belang heeft ingeboet. Het blijft een zeer winstgevende zaak voor mensen die zonder scrupules gebruik maken van anderen om zich te verrijken en zodoende raken aan de pijlers van onze samenleving. Wijzelf trachten hier ons steentje bij te dragen met de vele voordrachten die in de loop van het jaar weer gegeven werden, de workshops en presentaties die gedaan werden in binnen- en buitenland voor scholen, administraties, overheidsdiensten, defensie…

We hopen dan ook dat deze inspanningen op termijn hun vruchten af zullen werpen, de bestrijding van mensenhandel vereist immers een internationale, multidisciplinaire aanpak.

Een bijzondere dank aan alle instanties die ons weer in staat stelden ons werk voort te zetten: De Stad Antwerpen, De Nationale Overheden, de Europese Commissie, IOM, Lokale en Federale Politiediensten, parketten, CAW De Terp, sociale diensten, OCMW’s, het Centrum voor Gelijkheid van Kansen, enz…

Ik wens eveneens iedereen te bedanken die Payoke een warm hart toedraagt, alle partners, vrijwilligers, studenten, vrijwilligers, de Raad van Bestuur, de Algemene Vergadering en “last but not least”, de leden van het team voor de prachtige samenwerking die wij dit jaar weer mochten ervaren.

Jan Broers
Voorzitter Payoke

« Terug naar overzicht

Actuele projecten

RAVOT-EUR Project

Doorverwijzing van- en bijstand aan slachtoffers van mensenhandel in Europa

Het ministerie van Binnenlandse Zaken van Hongarije, het ministerie van Veiligheid en Justitie van Nederland en Payoke vzw van België hebben de volgende  aanvraag ingediend, "Verwijzing van- en bijstand aan slachtoffers van mensenhandel in Europa" (hierna RAVOT-EUR) in het kader van de algemene oproep van de Europese Commissie tot het indienen van voorstellen voor het programma "Preventie en bestrijding van criminaliteit" 2012 ISEC.

www.ravot-eur.eu

Lees meer »

Met steun van

Payoke sponsoren?

Klik hier

Payoke vzw • Leguit 4 • 2000 • Antwerpen • België • T +32 (0)3 201 16 90 • F +32 (0)3 233 23 24 • admin@payoke.be
Openingsuren secretariaat: Maandag - Donderdag: 09.00u-17.00u, Vrijdag: 09.00u-15.00u, Zaterdag - Zondag: gesloten