Payoke tijdslijn

« Terug naar overzicht

De 4 P's

31 december 2009

 

Ook dit jaar kunt Payoke een hele reeks succesverhalen voorleggen. De Belgische wetgeving en expertise op het gebied van opvang en begeleiding van slachtoffers werpt nog steeds zijn vruchten af maar er blijven enkele knelpunten die duidelijk worden bij het lezen van het jaarverslag van 2009.

Het is echter niet zo dat het fenomeen mensenhandel afneemt omdat een aantal verhalen een happy end kenden. Zoals vele criminele activiteiten past het zich aan, duikt het onder om weer in een andere gedaante te verschijnen. Het blijft dan ook van cruciaal belang dat de verschillende diensten hun acties en hun operationele samenwerking blijven intensifiëren.

Mensenhandel blijft een globaal gegeven dat dus ook om een globale aanpak vraagt. We zien dan ook een noodzaak het fenomeen aan te pakken aan de basis en durven dan ook pleiten voor sensibilisering en campagnevoering in minder stabiele regio’s. Als voorbeeld leest u in het hoofdstuk Internationaal hoe we dmv onze “manuel” praktisch werken in derde landen.

Zoals steeds blijven wij benadrukken dat de rol van de mensen in de eerste lijn niet mag onderschat worden: sociale werkers, artsen, militairen op buitenlandse missie,lokale politie, buurtwerkers en U beste lezer, allen hebben een signaalfunctie en een belangrijke rol te spelen in de niet aflatende bestrijding van “handel in mensen”.

Graag willen wij toch nog enkele punten benadrukken:

1) In België erkennen we ook slachtoffers van economische exploitatie en van zwaardere vormen van mensensmokkel, dit maakt ons uniek binnen de EU en daarbuiten.

2) Wij hebben een officieel samenwerkingsverband met partners o.a. justitie, politie, vreemdelingenzaken en de sociale sector. In ‘trafficking in human beings taal’ spreekt men steeds over de 3 “P” en sinds 2009 over de 4de “P”: ”partnerschap” . Wij bij Payoke erkennen het belang ervan al sinds 1992 . Niets is wat het lijkt en think twice before you speak. Er liggen zoveel nieuwe uitdagingen op onze weg dat we steeds verder zullen gaan, maar we mogen echter nooit vergeten de nodige reflextietijd te nemen en te evalueren…..

Blijft onze dank naar de verschillende diensten waarmee gedurende 2009 vruchtbaar samen werd gewerkt, alle partners , studenten, vrijwilligers en in het bijzonder de Raad van Bestuur, de Algemene Vergadering en alle medewerkers van Payoke voor hun vertrouwen en werklust.

 

Jan Broers, Voorzitter RvB Payoke
Patsy Sörensen Directeur

« Terug naar overzicht

Actuele projecten

RAVOT-EUR Project

Doorverwijzing van- en bijstand aan slachtoffers van mensenhandel in Europa

Het ministerie van Binnenlandse Zaken van Hongarije, het ministerie van Veiligheid en Justitie van Nederland en Payoke vzw van België hebben de volgende  aanvraag ingediend, "Verwijzing van- en bijstand aan slachtoffers van mensenhandel in Europa" (hierna RAVOT-EUR) in het kader van de algemene oproep van de Europese Commissie tot het indienen van voorstellen voor het programma "Preventie en bestrijding van criminaliteit" 2012 ISEC.

www.ravot-eur.eu

Lees meer »

Met steun van

Payoke sponsoren?

Klik hier

Payoke vzw • Leguit 4 • 2000 • Antwerpen • België • T +32 (0)3 201 16 90 • F +32 (0)3 233 23 24 • admin@payoke.be
Openingsuren secretariaat: Maandag - Donderdag: 09.00u-17.00u, Vrijdag: 09.00u-15.00u, Zaterdag - Zondag: gesloten