Payoke tijdslijn

« Terug naar overzicht

Belangrijke resultaten

1 juni 2002

 

Het belangrijkste resultaat van de voorbije jaren is zonder twijfel de ‘Verklaring van Brussel’, die er gekomen is na de grote conferentie van vorig jaar in het Europese parlement. Zowel de Raad van ministers als de Commissie en het Europese parlement hebben deze verklaring ondertussen als beleidstekst aangenomen. En al is er nog geen hoerastemming toch zijn er hoopvolle resultaten voor de toekomst. Het voorstel tot Europese richtlijn om illegale immigratie en mensenhandel een halt toe te roepen, kadert in de groeiende internationale aandacht voor deze vraagstukken. Payoke heeft ruimschoots zijn bijdrage geleverd om deze problematiek op het internationale podium te hijsen. Het kernprobleem bij de beteugeling van mensenhandel is het transnationale karakter en de verschillen in wetgeving van de betrokken landen, waardoor slachtoffers in een precaire verblijfssituatie terechtkomen. Het voorstel van richtlijn kwam er in 2001 na consultatie van de lidstaten. Het rapport Sörensen - waarin een kortdurende verblijfsvergunning voor de slachtoffers van de mensenhandel is voorzien - werd in het Europees parlement met bijna volstrekte meerderheid aangenomen. Deze richtlijn beschermt ‘de facto’ slachtoffers van illegale immigratie en mensenhandel en is een belangrijke stap voorwaarts. Spijtig genoeg blijft in de meeste landen nog altijd een beleid van preventie en repressie van kracht. Bij de bespreking in het Europese parlement keurt men onder impuls van Patsy nog enkele belangrijke amendementen goed. De term illegale immigratie wordt vervangen door mensensmokkel en verder verwijst men ook in de tekst naar de niet gouvernementele organisaties.

Na de nieuwe aanpak van het prostitutiebeleid door de Stad Antwerpen zoeken veel prostitués andere oorden op zoals Noord-Frankrijk, Brussel of Luik. Als men in de reclamebladen de advertenties bekijkt, blijft het een open vraag of het probleem van de prostitutie daarmee een oplossing heeft gekregen. Patsy is wel trots op wat de organisatie door de jaren heen gepresteerd heeft want het aantal uitgebuite prostitués is met 80% verminderd.

Als men de drama’s achter de vitrines kon vergeten, was het Schipperskwartier best een leuke plek om met toeristen rond te kuieren. Alles kon en mocht in deze stad. Met de tijd kwam er stilaan verandering want de samenwerking met de politie lukte beter en beter en de resultaten bleven niet uit.

Payoke haalde de prostitutie ook uit de taboesfeer en een prostituee kan nu zonder blozen naar het OCMW om hulp stappen. Sommige problemen waarvoor de vereniging vroeger opkwam, zijn geleidelijk verdwenen omdat gesubsidieerde hulporganisaties hun taak hebben overgenomen. Al met al vroeg de nieuwe toestand een grote aanpassing van de organisatie.

Het koffieproject om met de kansarme bewoners van de buurt contact te houden, lijkt te werken. Deze ontmoetingsplaats is een open deur voor mensen, die hulp nodig hebben of in een crisissituatie verkeren. Het kleinschalige initiatief bereikt gemiddeld vijf tot tien personen per week. Soms verschijnen er ook belangstellenden van buiten de buurt, die de koffietafel door de mond aan mondreclame kennen. Om Jan Broers, de initiatiefnemer bij te staan, vroeg men aan een P(laatselijk)W(erkgelegenheids A(gentschap) een medewerker om de continuïteit van het opzet te ondersteunen en zo kwam Carmen Ferreira mee in de werking.

Om alle documentatie van Payoke optimaal te benutten, besliste het bestuur een deeltijdse bibliothecaris aan te werven. Hij kreeg als taak een inventaris van alle informatiebronnen op te stellen en beschikbaar te maken voor het geïnteresseerde publiek. Bovendien is het voor alle medewerkers een hulp om snel over de nodige documenten te beschikken. Het aantal bezoekers van het documentatiecentrum gaat stelselmatig de hoogte in en bestaat voornamelijk uit hogeschoolstudenten.

Door het wegvallen van de voedselbedeling en het medische project ligt het accent van Payoke nu vooral op slachtoffers van mensenhandel.

De Verenigde Naties doen ook hun best om aan de bestrijding van menshandel op wereldvlak mee te helpen. Op de 55ste zitting van de algemene vergadering keuren de landen een protocol tegen de mensenhandel goed. Dit manifest kan men tot december 2002 ondertekenen.

Payoke was dit jaar betrokken bij een rits internationale projecten zoals het Hypocratesproject waar de vereniging als coördinator optrad. Verder was men samen actief met het Comité Contre l’Esclavagisme Moderne, Health Issues, Peruga, Tampep, Maginalia en Femmigration.    

De mensen van Payoke behandelen dit werkingsjaar in het totaal 204 dossiers met slachtoffers uit 40 verschillende landen. Meer dan de helft of 111 betreffen seksuele exploitatie. In 59 gevallen ging het om economische exploitatie en 27 vielen onder de noemer mensensmokkel. Bleven nog 7 dossiers, die men niet duidelijk in een categorie kan onderbrengen.

Alle doorverwijzingen van seksuele exploitatie waren afkomstig van de politiediensten. Het is een bewijs voor de mentaliteitswijziging die er met de jaren ontstaan is.

In Asmodee verbleven dit jaar in totaal 64 slachtoffers van 28 nationaliteiten gedurende gemiddeld 45 dagen. Het was een bonte mengeling verdwaalde trekvogels die naar veiligheid en beschutting zochten. De registratieformulieren van de slachtoffers in het opvanghuis staan centraal bij hun latere begeleiding. Deze inlichtingen moeten de medewerkers inzicht verschaffen over de aard van de uitbuiting, reisroutes, geweldpleging en zo meer. Het is noodzakelijk om een adequaat beeld van de cliëntsituatie te kunnen vormen. Zij spelen immers later een belangrijke rol in de juridische en administratieve opvolging. Het gaat niet alleen om informatie maar men peilt ook naar de wensen en verwachtingen van deze ongelukkigen. Het is voor slachtoffer en begeleider van uitermate groot belang dat de betrokkene zelf kan bepalen hoe zij of hij zijn leven verder wil invullen. Belanghebbende en begeleider zijn gelijkwaardige partners op weg naar het uiteindelijke doel: het overbodig worden van de hulpverlening. Men sluit daarom met deze mensen een begeleidingsovereenkomst af waaraan iedereen zich moet houden.

De dagelijkse zorg en permanentie in opvanghuis Asmodee vormen voor een aantal medewerkers de hoofdmoot van hun dagelijkse bezigheden. Om een goed beeld van deze taak en zijn verantwoordelijkheid te krijgen, zou men het zelf moeten ondervinden, getuigt een medewerkster.

‘Het is haast onbeschrijfelijk wat een veelheid aan opdrachten, gesprekken, ‘gedenk’ en zorg voor het opvanghuis nodig zijn. Soms lijk ik op een moeder van een bende jonge meisjes, die voor eten moet zorgen, ruziënde dochters uit elkaar moet halen, ondertussen honderd vragen beantwoordt, zakgeld geeft en kook- en huishoudelijke taken verdeelt. Tussendoor krijg ik nog het verhaal van een bewoonster, die blijkt zwanger te zijn van haar ex-vriend en pooier en een pasklare oplossing verwacht. Het is dan tijd om even te slikken en vervolgens naar de Leguit te hollen voor de wekelijkse teambespreking. Terug op post in Asmodee, zijn er dringende telefoons binnen gekomen en heeft er iemand een crisis gekregen. Ten slotte moet je met de schoolgaande vrouwen de lessen overlopen.’

Het is een veeleisende taak, die de medewerkers helemaal in beslag neemt omdat alle facetten van het menselijk samenleven eraan bod komen.

« Terug naar overzicht

Actuele projecten

RAVOT-EUR Project

Doorverwijzing van- en bijstand aan slachtoffers van mensenhandel in Europa

Het ministerie van Binnenlandse Zaken van Hongarije, het ministerie van Veiligheid en Justitie van Nederland en Payoke vzw van België hebben de volgende  aanvraag ingediend, "Verwijzing van- en bijstand aan slachtoffers van mensenhandel in Europa" (hierna RAVOT-EUR) in het kader van de algemene oproep van de Europese Commissie tot het indienen van voorstellen voor het programma "Preventie en bestrijding van criminaliteit" 2012 ISEC.

www.ravot-eur.eu

Lees meer »

Met steun van

Payoke sponsoren?

Klik hier

Payoke vzw • Leguit 4 • 2000 • Antwerpen • België • T +32 (0)3 201 16 90 • F +32 (0)3 233 23 24 • admin@payoke.be
Openingsuren secretariaat: Maandag - Donderdag: 09.00u-17.00u, Vrijdag: 09.00u-15.00u, Zaterdag - Zondag: gesloten