Payoke tijdslijn

« Terug naar overzicht

Opvanghuis Asmodee

1 maart 1993

 

Voor de groep actieven is er in Payoke een goede structuur uitgebouwd. Iedere belanghebbende kan nu drie namiddagen per week bij de verantwoordelijken aankloppen. Payoke is gemakkelijk telefonisch te bereiken en zorgt ook voor opvang van familie of vrienden. Buiten de permanentie-uren kan men een afspraak maken zodat iedereen bij gespecialiseerde medewerkers te rade kan.

 Aan de basis van de hulpverlening ligt het veldwerk waardoor goede contacten en ook interactie tussen prostitués en andere personen ontstaat. Wanneer Payoke klachten krijgt over het gedragspatroon van enkele prostitués belegt het een vergadering en werkt een ‘algemeen geldende code’ uit. Het verbetert de solidariteit en samenwerking in deze groep zo goed dat men zelfs een opendeurdag organiseert.

Vanuit het Stedelijke Overleg Emancipatie en Prostitutie dat multidisciplinair is samengesteld, werkt men concrete voorstellen uit naar arbeidsperspectief, integratie en gezondheid. In de verte schijnt er dus een straaltje zon.

Om de aidspreventie nog te verbeteren, verdeelt men duizenden sleutelhangers met een condoom erin. Verschillende organisaties werken aan deze actie mee zodat men bezitters van de sleutelhanger niet aan het roze milieu kan koppelen.

Iedere huisarts en gynaecoloog in Antwerpen krijgt een schrijven waarin men de doelstellingen van Payoke uiteenzet. ‘De Huisarts’, een vaktijdschrift, wijdt een artikel aan het opzet. Daarna verhoogt het aantal prostitués dat na doorwijzing contact opneemt.

Payoke kan altijd op de steun van Paula D’hondt rekenen alsook op mensen van het ministerie van Volksgezondheid. Na het bezoek van de koning neemt men echter overal een welwillender houding aan, waardoor de organisatie nog beter kan werken.

In 1990 behandelde Payoke één dossier mensenhandel. In 1991 werkte men al 22 dossiers af. In 1992 na de oprichting van Saralek steeg het aantal tot 24. Dit jaar kent de werking een echte boom: 88 dossiers met mensen uit alle hoeken van de wereld. Door de media-aandacht melden er zich ook opvanggezinnen. De vereniging kan gelukkig nog altijd beroep doen op 15 vrijwillige medewerkers want er zijn overal handen tekort.  

In het voorjaar is het tot stand komen van het opvanghuis Asmodee de kers op de taart van Saralek. De naam is afkomstig van een heks die vrouwen in bescherming neemt. De plannen kregen einde 1992 vorm en de realisatie kan nu een aanvang nemen. Het is een energieverslindend initiatief maar tevens een dringende noodzaak. De slachtoffers van mensenhandel hebben behoefte aan een voorlopig onderdak waar ze tot rust kunnen komen en veilig zijn. Dikwijls moet men ook voor kinderopvang zorgen, wat de zaken niet eenvoudiger maakt. Een bijkomende moeilijkheid is de speciale aanpak van deze mensen omdat ze meestal slachtoffer van geweld zijn en met emotionele problemen kampen. Ze hebben daarenboven weinig uitzicht op een betere toekomst omdat werk vinden zo moeilijk is. En ook in Asmodee ontstaan er door het multicultureel samenwonen soms wrijvingen.

In een interview met ‘Elga’ verklaart Patsy: ‘Toen koning Boudewijn Payoke bezocht, werd voorgoed een bladzijde omgedraaid. Zijn komst had een grote symbolische waarde: de belangrijkste christelijke burger van dit land stapte zowaar ons Huis van Ontucht binnen.’

Het ministerie van Welzijn en Gezin komt over de brug met een subsidie voor het opvanghuis en erkent later Asmodee als residentieel centrum voor Welzijnszorg. Het krijgt daardoor een gereglementeerde toelage. De koning Boudewijnstichting geeft een starttoelage om het huis te kopen en ook de firma Levi-Strauss draagt zijn steentje bij.

Het verkrijgen van verblijfsvergunningen vergroot aanzienlijk de mogelijkheid om mensen te helpen. Er blijven echter moeilijkheden met OCMW-uitkeringen bestaan. De vrouwen van Payoke hebben geen recht op OCMW-steun en de financiële draagkracht van de opvanghuizen is te klein om slachtoffers zonder bestaansmiddelen op te nemen. Meer zelfs, er waren heel wat mensen met schulden. Gelukkig sprongen er verenigingen en private personen met giften bij zodat ook deze hindernis niet onoverkomelijk was. Bij de milde schenkers vinden we een waaier aan filosofische strekkingen zoals de Bond Zonder Naam, Gemeenschap Villers, firma Boma, Immobiliën Ceusters, zusters van verschillende kloostergemeenschappen en Service-clubs.

Opvanghuis Asmodee is erkend voor 10 personen. De gemiddelde bezettingsgraad bedraagt 7,62. Er zijn echter pieken met 27 residenten. Om deze overbevolking, die twaalf dagen geduurd heeft, het hoofd te kunnen bieden, stak het leger een handje toe door veldbedden ter beschikking te stellen.

Asmodee wordt 24u. op 24u. en zeven dagen per week door een twintigtal vrijwilligers opengehouden samen met een coördinatrice en een sociaal verpleegkundige.

Dit jaar zijn er een honderdtal meldingen van mensen die uit de prostitutie willen stappen en er zijn 34 personen die men stelselmatig begeleidt. Er is veel vraag naar de brochure ‘Wegwijzer voor Stoppers’ die op advies en samen met  de veldwerkers is opgesteld. Voor sommige stoppers moet men op zoek gaan naar een geschikte opvangmogelijkheid. Bovendien hebben mensen die het milieu willen verlaten psychologische ondersteuning nodig. Het grootste probleem voor deze groep is het vinden van werk. Toch groeit stilaan de samenwerking met politici als Miet Smet, Leona Detiège en Louis Tobback. Voor Patsy loopt het allemaal nog te stroef en op 14 mei pakt de krant Het Belang van Limburg uit met een titel: ‘Het is tijd voor een nieuwe mei-revolutie’. Goedbedoelde maatregelen hebben soms een averechtse werking en kunnen maar op weinig begrip van Payoke rekenen.

Stratelys kijkt vooral naar jongeren uit, die zich in hun vrije tijd ophouden in een Antwerpse prostitutiebuurt of actief bij prostitutie betrokken zijn. Twee halftijdse straathoekwerkers trachten met hen contacten te leggen. Ze werken rond drie vindplaatsen: de Veemarkt en twee plaatsen in de omgeving van het Centraal Station. De jongeren komen daar vooral in cafés samen. Een groot deel van deze cafébezoekers heeft instellingservaringen terwijl een ander gedeelte gekend is bij de jeugdrechtbank. Men bezoekt tweemaal per week de pleisterplaatsen in de namiddag en vooravond. Na verloop van tijd krijgen deze ontmoetingen dikwijls het karakter van een consultatie. Stratelys bereikt ongeveer een driehonderdtal jongeren waarvan een honderdtwintigtal via straathoekwerk en een honderdtachtigtal via het centrum op de Veemarkt. Als de jongeren zelf naar de Veemarkt komen, is het meestal om hulp te vragen. De medewerkers zorgen dan voor alternatieven die de stoppers de mogelijkheid biedt het milieu te ontvluchten. Door het straathoekwerk krijgt het centrum met complexe probleemsituaties te maken, waarvan prostitutie een constant deelaspect is.

Stratelys staat ook in voor de verdeling van hulppaketten van de Voedselbank en E.E.G. voedseloverschotten aan behoeftige buurtbewoners en mensen van deelgroepen van Payoke.

In de loop van het jaar neemt de wrevel tegenover het OCMW Antwerpen toe.  Solidair bloklettert: ‘Antwerps OCMW blokkeert strijd tegen vrouwenhandel’. Een titel die sommige politici ergert en doet steigeren. Iedereen in de SP is niet even gelukkig met de volharding van Payoke en er komen woorden met de partij. Wat al een tijd in de lucht hing, is niet meer te vermijden: Patsy Sörensen neemt ontslag uit al haar bestuursfuncties in de SP. Daar eindigen echter de moeilijkheden niet.

Omdat Payoke een doorn in het oog van het criminele milieu is, komen er vanuit die hoek zware druk en bedreigingen. Men ligt op de loer om Patsy op een misstap te betrappen.

Toch komt er ook waardering voor het werk van Payoke. Een jury van persmensen en vertegenwoordigers van vrouwenorganisaties kiest haar tot Vrouw van Europa voor België. In de poppoll van Humo eindigt ze tweede na koningin Fabiola. Eind 1993 krijgt ze van Elga de Gouden Sanseveria.

De medewerkers van Payoke zijn ongelofelijk veel op de baan geweest om voordrachten te houden en bezoeken aan organisaties en opleidingen te brengen. Het getal tweehonderd ligt niet ver af. Een prestatie.

« Terug naar overzicht

Actuele projecten

RAVOT-EUR Project

Doorverwijzing van- en bijstand aan slachtoffers van mensenhandel in Europa

Het ministerie van Binnenlandse Zaken van Hongarije, het ministerie van Veiligheid en Justitie van Nederland en Payoke vzw van België hebben de volgende  aanvraag ingediend, "Verwijzing van- en bijstand aan slachtoffers van mensenhandel in Europa" (hierna RAVOT-EUR) in het kader van de algemene oproep van de Europese Commissie tot het indienen van voorstellen voor het programma "Preventie en bestrijding van criminaliteit" 2012 ISEC.

www.ravot-eur.eu

Lees meer »

Met steun van

Payoke sponsoren?

Klik hier

Payoke vzw • Leguit 4 • 2000 • Antwerpen • België • T +32 (0)3 201 16 90 • F +32 (0)3 233 23 24 • admin@payoke.be
Openingsuren secretariaat: Maandag - Donderdag: 09.00u-17.00u, Vrijdag: 09.00u-15.00u, Zaterdag - Zondag: gesloten